Login urenregistratie (binnenkort beschikbaar)

De zoektocht naar een nanny of gastouder kan snel gedaan zijn, maar kan ook langer duren. Dit ligt aan jezelf en het geluk dat je snel iemand vindt en tevreden bent. Als je daarna ook een gastouderbureau of nannybureau hebt gevonden duurt het hele proces nog ongeveer twee maanden voor je de kinderopvangtoeslag kan aanvragen. Onderstaand noem ik, voor het gemak, de nanny een gastouder. De procedure gaat dus over een nanny of gastouder die bij jullie thuis de opvang voor jullie kinderen gaat verzorgen.

Wanneer je je kindje bij een gastouder thuis brengt, kan je stap drie t/m acht overslaan. Je kindje plaatsen bij een gastouder kan dus binnen 2 weken tijd.

 

De procedure verloopt als volgt:

 1. Er zijn twee opties. Je zoekt zelf een gastouder en sluit je aan bij een gastouderbureau of je sluit je aan bij een gastouderbureau en laat hen zoeken naar een gastouder. Wanneer jij zelf een gastouder hebt gevonden en je met hem of haar aansluit bij een gastouderbureau hoef je meestal geen opstartkosten te betalen, je hebt immers zelf al je gastouder gevonden.
 2. Je hebt je ingeschreven bij een gastouderbureau en er is een gastouder gekoppeld aan jouw gezin. Je ontvangt contracten zodat je deze goed door kan lezen. Doe dat  goed want de punten in het contract kan je samen met de gastouder aanpassen.
 3. Er wordt een afspraak gemaakt tussen jou, de gastouder en het gezin om een risico-inventarisatie te doen (ook wel een RI genoemd).
 4. Het gastouderbureau komt langs om de risico-inventarisatie te doen en de contracten te tekenen. De gastouder neemt de volgende papieren mee: een kopie van ID, kopie van het VOG, kopie ven het EHBO-certificaat en een kopie van diploma’s of EVC.
 5. Het gastouderbureau neemt contact op met de GGD van jouw gemeente en verzend de risico-inventarisatie en de papieren van de gastouder naar de GGD.
 6. Iemand van de GGD belt jouw gastouder op om een afspraak te maken voor de risico-inventarisatie. Je hoeft er zelf niet bij aanwezig te zijn, alleen de gastouder.
 7. Vervolgens vindt de risico-inventarisatie plaats door de GGD en de gastouder. De GGD checkt nu of alles in het huis in orde is en er aan de gemaakte afspraken tussen het gastouderbureau, de gastouder en het gezin is voldaan. Ook overhoren ze de gastouder wat betreft het pedagogisch beleidsplan en het protocol kindermishandeling. Ze zullen hierover een aantal vragen stellen.
 8. Vervolgens ontvangt de gastouder een brief van de GGD of de opvanglocatie is goedgekeurd.
 9. Nu ontvangt het gastouderbureau een LRKP-nummer. Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl kan je het LRKP-nummer en het inspectierapport ook terug vinden.
 10. Met het LRKP-nummer vraag je kinderopvangtoeslag aan. Dat kan je hier doen door op “mijn toeslagen” in te loggen met je Dig-ID.
 11. Nu is de locatie en de gastouder goedgekeurd en mag de gastouder bij jullie aan het werk!
Nola_260815-195[1]
Sitemap